Friday, July 29, 2011

CoolTuts - Song Lyrics - Maanavula Melu Koraku

maanavula mElu koraku - ZNaaniyeina dEvuDu = maanuga kalyaaNa paddati - mahini nirNayinchegaa ||maanavula||

1. kaanaayanu nuurilO mana - karta chuuche benDlini = paanamuganu draakXarasamu - daana mosage briitini ||maanavula||

2. yEsuu viiriddarini - Ekamugaa jEyumi = daasuluganu jEsi veeri dOsamu leDabaapumi ||maanavula||

3. karta veeralaku Baarya - Bartala prEmambunu = buurtiga nee vicHi viiri bondugaanu naDupumi ||maanavula||

4. Baktiyu vishvaasa prEmalu - Baavamandu vraayumi = mukti saraNi vedaka viiri Bakti migula jEyumi ||maanavula||

No comments:

Post a Comment