Friday, July 29, 2011

CoolTuts - Song Lyrics - MangaLamE Yesunaku

mangaLamE yEsunaku - manujaavataarunaku = shRngaara praBuvunaku - kXEmaadhipatiki ||mangaLamE||

1. parama pavitrunaku - varadivya tEjunaku = nirupa maanandunaku - nipuNa vEdyunaku ||mangaLamE||
2. durita sam Haarunaku - varasuguNOdaarunaku = karuNaa sampannunaku - ZNaanadIptunaku ||mangaLamE||
3. satya pravartunaku - saddarmashIlunaku = nityasvayamjIvunaku - nirmalaatmunaku ||mangaLamE||
4. yuktastOtraarHunaku - BaktarakXaamaNiki = satyaparamjyoti yagu - saarvaBoumunaku ||mangaLamE||
5. paramapuri vaasunaku - naradaiva ruupunaku = paramEshwara tanayunaku - braNutintumu ninnu ||mangaLamE||

No comments:

Post a Comment