Friday, July 29, 2011

CoolTuts - Song Lyrics - Parishudda Parishudda - Parishudda praBuvaa

parishudda parishudda - parishudda praBuvaa = varaduuta laina nin - varNimpa galaraa ||parishudda||

1. parishudda janakuDa - paramaatmaruupuDa = nirupama balabuddi - nIti praBaavaa ||parishudda||
2. parishudda tanayuDa - nararUpadhAruDa = narulanu rakXinchu - karuNaa samudraa ||parishudda||
3. parishudda magu naatma = varamu liDu naatma = paramaanandaprEma - Baktula kiDumaa ||parishudda||
4. janaka kumaaraatma - lanu nEka dEvaa = Ganamahima chellunu - danara nityamugaa ||parishudda||

1 comment: